De draad weer opgepakt.

Noem het rouwtherapie, rouwwerk, rouwarbeid, rouwbegeleiding, rouwondersteuning of rouwverwerking. Noem het hoe jij wilt. Waar het op neer komt is dat ik je vergezel op je pad van rouw. Waarbij jouw verhaal/situatie centraal staat en je die net zo vaak mag vertellen als jij wilt. Het vormt de basis waar mee we gaan (ver)werken. Ik loop een aantal weken of maanden met je mee. Om de twee á drie weken of eens per maand spreken we af.  Of je nu aan het begin staat van je pad van rouw of al een tijdje aan het worstelen bent met je emoties en je het gevoel hebt dat je vast loopt in je rouw.  Ik stap in op het punt waar jij nu bent. Ik rouw met jou en neem je bij de hand.

Na het programma ben je niet klaar met rouwen of er over heen. Wel is de pijn van het verlies minder heftig.

  • Ben je beter in staat de draad van je leven weer op te pakken.
  • Zullen je angsten verminderen en zijn flashbacks minder heftig. Cliënten omschrijven het als:  ‘de beelden worden vager’, ‘Ik kijk er naar maar ben er geen deel meer van.’, ’Het is een film, maar ik ben niet meer in de hoofdrol. 
  • Word je minder getriggerd en ben je instaat om triggers die zich aandienen te elimineren.
  • Ben je beter in staat je te concentreren op je werk, je gezin , je omgeving.
  • Beter in staat je grenzen te bewaken.
  • Beter in staat met je emoties om te gaan.
  • Beter slapen.
  • Je zult zelfs onhandige opmerkingen uit je omgeving minder als pijnlijk ervaren.
  • Kan je het de ander vergeven

Verwaarloosde rouw kan lijden tot angststoornissen, burn-out en chronische ‘onverklaarbare’ klachten.